Spændende ny viden fra Oxford

Oxford LogoOnsdag den 19. november bliver der på University of Oxford i England fremlagt konkrete forskningsresultater vedrørende beredent politi.

Doktorafhandlingen er bestilt af politiledelsen i London, da de ville have konkrete forskningsresultater og argumenter for at tilføre midler til deres beredne politi. I præsentationen deltager bl.a. Englands politiledelse, Londons overborgmester og
højtstående embedsmænd. Der er endvidere indlæg fra andre landes ridende politi.

Politihestens Venner er naturligvis repræsenteret med to fra bestyrelsen med henblik på hurtigt at kunne anvende de
positive resultater i kampen for genindførelsen af ridende politi i Danmark.

Du kan læse undersøgelsen her: Making and Breaking Barriers – Mounted Police