VIGTIG INFO VEDR. ÅRETS GENERALFORSAMLING

OBS! VIGTIGT! Grundet særlige omstændigheder, flyttes Generalforsamlingen og afholdes på anden adresse end først annonceret;

VEL MØDT i DE KONGELIGE STALDE!!!

Generalforsamlingen afholdes d. 22. maj kl. 19:30.

Se indkaldelsen her

Vel mødt og på forhåbentlig gensyn!