Historie

Politihesten Venner så dagens lys den 26. oktober 1990 under navnet “Den beredne afdeling af Politihestens Venner” . Et par rideinteresserede politifolk fandt sammen, da de opdagede, at der blandt politiets personale var stor interesse for det ridende politi. Foreningens vigtigste formål var dengang at etablere en ridende afdeling i Københavns politi, som ved festlige og fredelige lejligheder kunne optræde med et antal ryttere og heste, f. eks. ved opvisninger og præsentationer, eskortering af livgarden og lignende, men medlemmerne kunne også mødes i fritiden og lære at ride og være fælles om interessen for heste. Foreningen bestod i starten af 26 tjenstgørende politifolk fordelt på 13 mænd og 13 kvinder.

Der kom flere og flere medlemmer, både politifolk og civile, der alle havde en drøm om at skaffe ridende politi tilbage i Københavns gader.

Den 27. november 1998 blev Københavns Politis Rytteriafdeling officielt indviet efter en forsøgsordning på 6 måneder. Politiet i Sverige havde velvilligt udlånt fire uddannede politiheste under forsøgsperioden. Da det blev alvor i november modtog rytteriet  de første fire heste som gave fra rytteriet i Oslo Politi og fra Hollandsk Politi. Derudover blev der købt to belgisk uddannede politiheste. Det var vigtigt fra starten at have dygtige og veluddannede politiheste.

I december 2012 blev Rytterisektionen nedlagt, og hestene opkøbt af foreningen med god hjælp fra Pitzner Fonden. De har siden da, været opstaldede hos hesteglade mennesker, som har, og stadig sørger for, at de bliver passet efter kunstens regler.

I december 2017 blev der på årets finanslov igen afsat penge til politihste og siden da, har arbejdet med en reetablering været igang.

Politihestens Venner følger med i arbejdet, og tilpasser kontinuerligt vores fokusområder, så vi kan støtte op om det ridende politi.