Om foreningen

Om Foreningen: ‘Politihestens Venner’

Foreningen formål er:

‘At drage omsorg for de allerede pensionerede politiheste. Herunder arbejdet for at blive modtager af kommende pensionerede politiheste.
At arbejde for at den nyetablerede Rytterafdeling i fremtiden får de bedste arbejdsbetingelser herunder pågavehenvisninger, faciliteter, bemanding, køretøjer, uniformer, materiel m.v.
At arbejde for at tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi også i fremtiden har de nødvendige økonomiske midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb ad heste m.v.’

Foreningen Politihestens Venner drives af frivillige kræfter, og har i perioden 2012-2017 arbejdet for, at få politihesten tilbage i tjeneste. Derudover sørger foreningen for, at de heste der blev ‘fyrede’ da rytteri-sektionen blev nedlagt i 2012, har et godt liv, og kontinuerligt trænes, så de med kort varsel, igen, kan indgå i politi-arbejdet.

Det er foreningens mål at fremhæve- og vise, de mange unikke egenskaber, som hesten har, som en del af politiarbejdet. Dette i form af en særlig position i gadebilledet, og evnen til at skabe gode relationer til alle befolkningsgrupper. Hesten bør være så selvfølgelig en del af politiet, som politihundene er det.

Med indsættelsen af det ridende politi kan hestene, udover at skabe en proaktiv og positiv kontakt til beboerne i et særligt område,  medvirke til, at deeskalere en farlig situation ved at tale med folk og fungere som mægler.
Den tætte relation der skabes mellem politifolk til hest, og lokalbefolkning, kan ligeledes tilvejebringe politiledelsen, Politiets Efterretningstjeneste og almindelige politifolk gode efterretninger og informationer.

Du kan læse mere om foreningens historie her.

Indbetaling af kontingent skal ske til Jyske Bank
Reg. nr.: 0697
Konto: 0003119041