Om foreningen

Om Foreningen: ‘Politihestens Venner’

Foreningen Politihestens Venner drives af frivillige kræfter, og har siden 2012 arbejdet for, at få politihesten tilbage i tjeneste. Derudover sørger foreningen for, at de heste der blev ‘fyrede’ da rytteri-sektionen blev nedlagt i 2012, har et godt liv, og kontinuerligt trænes, så de med kort varsel, igen, kan indgå i politi-arbejdet.

Det er foreningens mål at fremhæve- og vise, de mange unikke egenskaber, som hesten har, som en del af politiarbejdet. Dette i form af en særlig position i gadebilledet, og evnen til at skabe gode relationer til alle befolkningsgrupper. Hesten bør være så selvfølgelig en del af politiet, som politihundene er det.

Med indsættelsen af det ridende politi kan hestene, udover at skabe en proaktiv og positiv kontakt til beboerne i et særligt område,  medvirke til, at deeskalere en farlig situation ved at tale med folk og fungere som mægler.
Den tætte relation der skabes mellem politifolk til hest, og lokalbefolkning, kan ligeledes tilvejebringe politiledelsen, Politiets Efterretningstjeneste og almindelige politifolk gode efterretninger og informationer.

Du kan læse mere om foreningens historie her.

Indbetaling af kontingent skal ske til Jyske Bank
Reg. nr.: 0697
Konto: 0003119041